setTimeout("ga('send','event','Engaged users','More than 10 seconds')",10000);

W jaki sposób krew utrzymuje alkaliczne pH?

20 maja 2018 |

W jaki sposób krew utrzymuje alkaliczne pH?

Nasze organizmy zostały wyposażone w mechanizmy, dzięki którym pH krwi zostaje unormowane, gdy dochodzi do zmian będących efektem np. spożycia posiłku. Za utrzymanie stałego poziomu pH krwi są odpowiedzialne:

  • buforowe układy krwi – do mieszaniny słabych kwasów i zasadowych soli, która jest obecna w osoczu krwi, należą przede wszystkim bufory: węglanowy, fosforanowy i białkowy,
  • układ oddechowy, który jest odpowiedzialny za systematyczne usuwanie CO2,
  • układ moczowy, który jest odpowiedzialny za usuwanie wodorowęglanu HCO3 .

Jeżeli do organizmu wraz z pożywieniem zostają wprowadzone związki chemiczne o charakterze kwaśnym, to uruchomiony zostaje mechanizm, który ma na celu ich zneutralizowanie. Ten sam mechanizm zostaje uaktywniony, gdy związki o charakterze kwaśnym powstają w wyniku przemiany materii.

Woda wodorowa w Twoim domu

Nowoczesny generator wody wodorowej dla całej rodziny.

Dowiedz się więcej na stronie:

www.molecularhydrogenfoundation.org