setTimeout("ga('send','event','Engaged users','More than 10 seconds')",10000);

Woda wodorowa – wpływ na płuca

20 kwietnia 2018 |

Woda wodorowa – wpływ na płuca

Stres oksydacyjny jest istotnym czynnikiem w patogenezie chorób wielu układów, w tym oddechowego. Przeprowadzone z udziałem wodoru i wody bogatej w wodór molekularny badania dają jednak nadzieję, że w przyszłości część chorób będzie można leczyć szybciej i skuteczniej.

Tlen – życiodajny i niszczący

Choć tlen jest jednym z najważniejszych pierwiastków, bez których niemożliwe byłoby życie, to jest także niszczący. Z niewielkiej ilości wdychanego przez nas tlenu (ok. 5%) powstają wolne rodniki. Rocznie jest to już jednak ok. 2 kg wolnych rodników. Gdy systemy antyoksydacyjne (enzymatyczny i nieenzymatyczny) nie radzą sobie z ich usuwaniem, dochodzi do stresu oksydacyjnego. Dziś specjaliści uważają, że to właśnie stres oksydacyjny może być podłożem do rozwoju chorób obejmujących różne narządy, w tym także płuca.

Współczesna medycyna stoi na wysokim poziomie – lekarze są w stanie skutecznie leczyć wiele chorób, ale w niektórych przypadkach są bezsilni. Z tego względu wciąż trwają badania, które mają sprawdzić, czy poszczególne substancje wykazują działanie terapeutyczne i mogą być wykorzystywane w profilaktyce lub leczeniu.

Jaki wpływ na organizm ma woda wodorowa?

Wpływ wody wodorowej i roztworu soli wodorowej był obiektem licznych badań. Naukowcy sprawdzili też wpływ wodoru na układ oddechowy, a dokładniej na płuca. Ich ustalenia są następujące:

  • Wodór molekularny jako przeciwutleniacz, który jest w stanie przenikać przez błony komórkowe, może być wykorzystywany jako radioprotektor w płucach. W ten sposób chroni on je przed uszkodzeniami wywołanymi stresem oksydacyjnym, który jest efekt wystawiania organizmu na działanie promieniowania. Do takich wniosków doszli naukowcy po przeprowadzeniu badań na myszach. U tych, które wdychały wodór i piły wodę wzbogaconą wodorem molekularnym, stwierdzono mniejsze uszkodzenia komórek nabłonka płuc.
  • Oddychanie czystym tlenem przez dłuższy czas prowadzi do poważnych zmian, np. powstania pęcherzyków płucnych i krwotoku śródpęcherzykowego. Naukowcy postanowili sprawdzić, jaki wpływ ma nasycony roztwór soli wodorowej na uszkodzenie płuc, które zostało wywołane oddychaniem jedynie tlenem. Okazało się, że roztwór zmniejsza obrzęk płuc i tym samym łagodzi zmiany w płucach wywołane hiperoksją (wyższym niż standardowe stężeniem tlenu w tkankach).
  • Podanie soli fizjologicznej bogatej w wodór łagodzi uszkodzenia płuc powstałe w wyniku ciężkiego oparzenia i obniża poziom mediatorów zapalenia płuc. Badanie przeprowadzono na szczurach.
  • W niektórych sytuacjach zachodzi konieczność zastosowania mechanicznej wentylacji. Podłączenie respiratora, czyli urządzenia zastępującego pracę mięśni podczas oddychania, może wywołać stres oksydacyjny, efektem którego będzie reakcja zapalna i uszkodzenie płuc. Naukowcy przeprowadzili badanie na szczurach, które wentylowano mieszaniną powietrzną – 98% tlenu i 2% wodoru. Efektem była poprawa stanu płuc – wodór korzystnie wpłynął na wymianę gazów i jednocześnie zredukował apoptozę, która została wywołana przez użycie respiratora.

Przeprowadzone dotychczas badania wskazują, że wodór, w tym woda bogata w wodór molekularny, w przyszłości może być wykorzystywana, aby polepszyć kondycję płuc w wielu sytuacjach.

Źródła:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21764987

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20568549

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21436720

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21184683

http://wydawnictwo.up.lublin.pl/annales/Veterinaria/2007/annales_2007(1)_vet_art_13.PDF

Woda wodorowa w Twoim domu

Nowoczesny generator wody wodorowej dla całej rodziny.

Dowiedz się więcej na stronie:

www.molecularhydrogenfoundation.org