setTimeout("ga('send','event','Engaged users','More than 10 seconds')",10000);

Genialny pierwiastek

30 kwietnia 2017 |

Genialny pierwiastek

Wodór

Jest doskonale znanym pierwiastkiem. Znajduje się na pierwszym miejscu układu okresowego i występuje powszechnie w otaczającym nas świecie. Zrozumienie czym dokładnie jest wodór jest konieczne do zrozumienia H2 a aby zrozumieć wodór potrzebna jest wiedza o tym, czym są atomy.

Atomy to „klocki” z których zbudowane jest wszystko co nas otacza. Są zbudowane z trzech podstawowych elementów: protonów, elektronów i neutronów. Proton ma ładunek dodatni, elektron ujemny, a neutron jest neutralny. Te trzy cząstki tworzą atomy, cząsteczki i jony. Jon to atom lub cząsteczka z dodatnim lub ujemnym ładunkiem, jon może mieć więc wiele różnych form.

Najprostsza forma wodoru to właśnie jon wodorowy, czyli inaczej H+, pojedynczy proton o ładunku dodatnim. Jony wodorowe decydują o wielu rzeczach, na przykład o Ph roztworu. Jeśli do tego protonu dodamy elektron otrzymamy atom wodoru. Jest on opisywany jako H i ma ładunek neutralny. Inną jego nazwą jest wodór atomowy, który jest wysoce reaktywny i nietrwały. Atomy wodoru, znane też jako wolne rodniki, zawsze dążą do związania się z innym atomem.

Woda wodorowa w Twoim domu

Nowoczesny generator wody wodorowej dla całej rodziny.

Dowiedz się więcej na stronie:

www.molecularhydrogenfoundation.org